Untuk pelajaran akademik, murid-murid menjalani Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah & Menengah (KBSR dan KBSM) di sekolah-sekolah kerajaan, Kurikulum Agama Jabatan Agama Islam dijalankan di Pertubuhan Dahikmah.

Sementara Ko-kurikulum dijalankan di sekolah dan juga Dahikmah sendiri.