YOUTUBE CHANNEL - DAHIKMAH

Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada para penyumbang yang tidak putus-putus memberikan sumbangan kepada kami baik dari segi kewangan, harta benda dan tenaga.

Alhamdulillah kali ini kami telah tubuhkan youtube channel Dahikmah untuk kami muatnaik video aktiviti-aktiviti kami disini sepanjang tahun dalam menjaga dan mendidik anak-anak disini.

Link Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCFZWBHC3dlroA-3YACKENAQ

Tekan butang "Subscribe" untuk dapatkan update video-video terbaru.
Older post Newer post