Hebahan

Sumbangan & Sukarelawan Diperlukan

Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang mnghulurkan bantuan kepada Pertubuhan Anak-Anak Yatim Dahikmah. Semoga jasa baik anda semua akan dirahmati Allah s.w.t. Kepada individu mahupun persatuan dan lain-lain yang ingin menghulurkan sebarang ban

Sumbangan & Sukarelawan Diperlukan

Read more →